Les entitats ciutadanes de Ponent demanden judicialment l’ajuntament de Palma per haver autoritzat dues llicències d’obra que permetran aparcar els vehicles privats passant per l’interior del Bosc de Son Quint Son Muntaner

Les entitats ciutadanes organitzades a l’entorn de la Plataforma Ciutadana Ponent-Potent han demandat judicialment l’ajuntament de Palma per haver consentit que dos promotors hagin obtingut llicència d’obres amb estacionament de vehicles per l’interior del parc municipal de Son Quint-Son Muntaner. Els portaveus d’aquesta plataforma consideren que l’ajuntament incompleix les normes municipals, concretament la normativa del planejament municipal -PGOU-, atorgant un ACIRE privilegiat a dos ciutadans.

El portaveu de la Plataforma Ponent-Potent, Joan J. Prats, des destaca el poc rigor jurídic de la resolució municipal i, com a mostra, aporta un paràgraf de la resolució, que considera que una norma de 2002 (una ordenança d’aparcaments) por substituir una norma superior jeràrquicament (el PGOU), que va ser aprovat el 2006 -sic.-. Precisament l’article del Planejament que considera que “si els aparcaments s’instal·lessin en edificis amb façana a més d’una via pública, els seus accessos (tant entrades com sortides), s’hauran de projectar de forma que resulti la solució més adequada atesa la circulació rodada existent en cada una d’aquestes vies públiques. La solució que es proposi haurà de contenir estudi raonable basat en la naturalesa i intensitat del trànsit en les esmentades vies públiques.

Per aquest motiu, consideren que l’ajuntament hauria d’haver estat més receptiu a les seves demandes, atès que tant la lletra com l’esperit de la norma, el planejament de la ciutat de Palma, palesen que la solució en aquest cas passava per projectar els aparcaments cap al vial de circulació existent, el carrer Salom, i no cap a l’espai natural del Parc municipal de Son Quint Son Muntaner.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *