Sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló, una reivindicació que contrasta amb el silenci al voltant del Nou Eixample de Ponent, també previst a la zona

El projecte de restauració de les pedreres de Son Anglada (o d’Establiments) ha començat una nova fase. Finalitzat el període d’al·legacions, els promotors tenien un any per a sol·licitar els permisos i això han fet. L’any 2019 aquests projectes varen ser sotmesos a informació pública per dues vegades, rebent un total de 37 al·legacions d’associacions i particulars així com 6 informes d’administracions previsiblement afectades en una primera exposició; i 12 en la segona, després de les quals la promotora va renunciar tàcitament a la realització de voladures i a la comercialització del material procedent de qualsevol nova extracció. A hores d’ara encara no hi ha cap pronunciament clar de Medi Ambient en relació a aquesta actuació. Entretant, ja s’han produït dues manifestacions d’entitats ciutadanes per reclamar que no es permeti la restauració en els termes proposats pels promotors: una, el novembre de 2021 i la darrera, el setembre de 2022.

Un dels grans problemes que presenta aquesta restauració és l’elevat volum de vehicles pesants que circularà per les carreteres afectades. El promotor ha presentat un estudi de mobilitat amb la premissa de mobilitzar 4 milions de metres cúbics de materials inerts amb camions de 20 tones (volums de cisterna de 30m3) estimant així un trànsit de 9,2 camions/hora de mitjana durant els 30 anys (80.592 camions cada any).

L’estudi de mobilitat presentat per la promotora haurà de ser corregit a la vista dels documents que han servit de base per al càlcul, ja que fonamenta l’impacte del trànsit rodat en dos estudis: l’estudi de mobilitat de l’Ajuntament de Palma datat l’abril de 2013 i el pla de transport als polígons de Son Castelló i Can Valero elaborat per ASIMA i CEPE AL 2010, ambdós clàrament desfassats. S’ha de tenir en compte, d’una banda, que el nou Pla General de Palma preveu l’edificació de 74 Ha. entre Son Anglada i Son Moix Negre. I que, de l’altra, les previsions del nou Pla de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma es fonamenten en l’ampliació de la Via Connectora, que el Consell de Mallorca no té prevista. Per tant, és previsible que aquests 80.592 camions anuals hagin de ser suportats pel Camí dels Reis i per la Via de Cintura, ambdues ara ja molt saturades.

El Pla General, en preveure la creació d’aquesta macroilla de 78 Ha, denominada “Nou Eixample de Ponent”, obri un vial cap a Son Ximelis, per la qual cosa s’ha de preveure que bona part d’aquests camions acabin circulant per les barriades de Son Roca, Son Puig, Son Rapinya o Son Serra-La Vileta, convergint novament en el Camí dels Reis i la Via de Cintura per la banda de Ponent.

Davant d’aquesta situació, diverses entitats ciutadanes de Palma s’han mobilitzat i ja han convocat dues manifestacions per reclamar un altre projecte de restauració: la primera, el novembre de 2021 i la segona, el setembre de 2022. Aquestes entitats són: AV de Son Roca, Son Anglada, Establiments, Secar de la Real, Son Rapinya, Son Roqueta, Son Serra-La Vilet, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, el GOB, Terraferida, Amics de la Terra, Ciutat per qui l’Habita y Joventut pel Clima, entre d’altres. Altres entitats, com Son Quint, participen de la reivindicació, si bé no formen part d’aquesta plataforma.

L’associació Son Quint-Parc Natural de Ponent, recorda que els problemes de mobilitat que generarà la restauració de les pedreres de Son Anglada es veuran sens dubte agreujats per l’aprovació del Pla General si aquest, finalment, contempla la urbanització de les 78 Ha entre Son Ximelis i Son Moix Negre, un fet que col·lapsarà completament les vies circulatòries actuals de Ponent, que no tenen cap possibilitat ni a curt ni a mitjà termini, de millorar la seva capacitat d’absorció de vehicles. A continuació, oferim la imatge que ha elaborat Son Quint amb la superposició sobre l’aeroport de Son Santjoan de la superfície declarada urbanitzable a Ponent. Com podeu observar, en cas d’aprovar-se, serà una de les majors urbanitzacions a Palma dels darrers 50 anys.

La superfície del Nou Eixample de Ponent ompliria tota la zona urbanitzada de l’aeroport de Son Santjoan

Son Quint destaca el silenci clamorós d’aquests darrers dos anys de gran part de les entitats participants en dues manifestacions convocades fins ara, al voltant d’aquesta altra actuació municipal, molt més impactant i perjudicial en el territori que la restauració de les pedreres de Son Anglada. Hem de tenir en compte que, mentre la superfície de les pedreres és de 33 Ha., la del Nou Eixample de Ponent és de més del doble, 78 Ha. I que, mentre a Son Anglada, en definitiva, només es vol restaurar una zona que no podrà ser urbanitzada, a Cas Pastor, Can Fontet i Son Ximelis s’hi volen construir prop de 3000 habitatges i es col·lapsaran les vies de circulació properes, Camí dels Reis, Autovia i camins de la Vileta i Son Rapinya. I tot a un espai rústic, en la zona més cara de Palma per trobar un habitatge i que, a més a més, podria ser desclassificada, protegida i integrada en el Parc Agrari Nord-Ponent.

La superfície de les pedreres de Son Anglada és de gairebé 33 Ha.
Les dues grans propostes d’urbanització del Pla General de Palma: Son Ximelis, Can Fontet i Cas Pastor; i Son Fila Nou
La restauració de les pedreres posarà en circulació més de 80.000 camions cada any entre Son Anglada, Can Valero, Son Roca-Son Ximelis, Son Puig, Son Serra-La Vileta i Son Rapinya

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *