L’ajuntament de Palma ha anunciat la neteja d’un tram urbà del torrent de Sant Magí

Fa poques setmanes informàvem que l’ajuntament de Palma havia licitat el contracte d’obres de conservació de vials, camins rurals, solars i torrents de palma, per 18 milions d’euros.


Quan encara no s’ha resolt aquest contracte administratiu, no se sap quina empresa serà l’encarregada de la neteja dels torrents de Palma ni se sap quins criteris s’aplicaran per a aquesta tasca, ni a quins trams de torrent afectarà, l’ajuntament ha sorprès a tothom anunciant que ja està fent la neteja de torrents.

Pel que fa a Ponent, ha anunciat el condicionament del tram urbà que va des del Poble Espanyol (Son Espanyolet) fins a Can Baró, aproximadament.


Palma fora portes ha visitat el tram on l’ajuntament ha actuat, acompanyat de responsables de Son Quint-Parc natural de Ponent. El resultat de la visita es resumeix en el vídeo que acompanya aquesta notícia.


Des de Son Quint s’ha criticat aquesta forma d’intervenir en els torrents que, se suposa, és per a prevenir el seu desbordament i la producció de danys en les infraestructures públiques de canalització.


La Conselleria de Medi Ambient del GOIB recomana (encara que ella tampoc compleix les seves pròpies recomanacions), ens indica Joan J. Prats, president de Son Quint, la neteja manual en aquells trams especialment sensibles (sense explicar que s’entén per “sensibles”) i que, en cas d’utilitzar mitjans mecànics, siguin adequats per a la neteja de torrents (per exemple, pales articulades que netegin les parts centrals dels llits, però que deixin sense arrabassar la vegetació de ribera en els laterals).

Per això, sorprèn que l’ajuntament, que encara no ha adjudicat el servei de neteja de torrents, actuï sense cap planificació ni criteri ni, com sempre, sense recaptar l’opinió o tan sols informar a les entitats veïnals dels barris afectats, que habitualment tenen més coneixement directe sobre qüestions territorials que el mateix ajuntament i, sobretot, s’estimen el barri i sempre desitgen el millor per a ell. A la nota de premsa informant de la intervenció en el torrent de Sant Magí l’Ajuntament de Palma indica que aquesta es fa en el marc del “Pla de neteja de torrents als trams urbans del terme municipal iniciat per l’Àrea d’Infraestructures l’any 2020”. Demanarem còpia d’aquest “Pla” al Departament d’Infraestructures, atès que mai s’ha informat d’ell en les reunions dels Consells de Districte, com tampoc s’ha fet referència mai a cap Pla d’Emergències en cas d’inundació, que també hauria de ser recomanable que la ciutadania conegués en les zones urbanes per on passen els torrents.

En el cas concret de la intervenció en el torrent de Sant Magí, Joan Prats critica que s’ha vengut a fer net un tram que no era brut i que només tenia un cert excés de vegetació que no necessitava la utilització de la quantitat de material pesant que s’ha vist a les fotos (grues, tractors, contenidors d’obra…) i que, en la seva opinió, obeeix més a una actuació de propaganda que a una veritable acció de neteja i de prevenció d’inundacions.

Cort instala un contador de árboles en la Plaza de España

Qualsevol que passegi per aquesta zona veurà que el torrent no està especialment brut i que la vegetació predominant és l’esbarzer o batzer, algun llorer silvestre i algun ricí, planta ornamental molt habitual en els nostres torrents. També fenàs i càrritx, vegetació que, lluny de significar un problema, es comporta més com a preventiva de possibles trencaments dels murs de canalització del torrent que com a un problema en cas de pluges intenses. Una prevenció especialment necessària, per cert, en el tram on s’ha actuat atès que a partir d’aquest punt el torrent discorre soterrat per davall dels edificis de la zona de Can Baró, Santa Catalina i Sant Magí, la qual cosa el fa especialment perillós si no s’ha fet una bona gestió de tot el traçat del torrent, que té prop de 9 km de llargària. Hem de recordar que aquesta intervenció municipal ha actuat sobre 305 m. lineals de torrent, recorda Prats.

Si s’ha d’actuar preventivament en el torrent de Sant Magi, conclouen els responsables de Son Quint, s’han de prioritzar les zones de Son Rapinya, Son Serra, La Vileta, Son Peretó i Can Valero, on l’experiència ens indica que, en cas de pluja, es produeixen la major part dels episodis d’inundació i d’acumulació d’aigua per mor d’una deficient i crònica infraestructura de drenatge, conseqüència de dècades d’urbanisme desbocat i descontrolat que no va tenir mai en compte les infraestructures públiques necessàries, amb governs municipals que varen mirar cap a altres bandes i es varen limitar, com ara amb aquesta intervenció, a complir amb l’expedient i fer veure que es prenen mesures preventives, quan en realitat no es té cap projecte preventiu planificat.

INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE PALMA DE MALLORCA: DISTRIBUCIÓN DE LOS EPISODIOS Y TIPOS DE TIEMPO ASOCIADOS (2001-2016). M. GRIMALT GELABERT, J. ROSSELLO GELI.

Des de Son Quint reclamen un pla seriós de gestió dels torrents de Palma i una proposta d’actuació anual que contempli la gestió de tots els trams que discorren per les zones urbanes de Palma, amb independència de qui sigui el propietari de cada tram, bé sigui públic o privat. I un pla on la Conselleria de Medi Ambient i l’Ajuntament no actuïn com a antagonistes sinó com a administracions que col·laboren amb eficàcia -principi de col·laboració interadministratiu- per a la prevenció d’inundacions i la protecció de la vida i la salut dels ciutadans.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *