Son Quint-Parc natural de Ponent ens fa arribar les seves propostes als partits polítics de Palma per a les pròximes eleccions.

L’Associació Son Quint-Parc natural de Ponent “ha fet els deures” i en la darrera Junta Directiva oberta celebrada a Son Rapinya, va repassar els temes que preocupen als barris de Ponent i a Son Rapinya, Son Serra, La Vileta, Son Flor, Son Moix, Son Fila i Son Peretó en particular. A continuació reproduim la llista de demandes d’aquesta entitat de cara a les eleccions del mes de maig de 2023.

Aquest article s’anirà ampliant amb noves propostes durant les properes setmanes.

Temes dels pobles i barris del Districte de Ponent

PGOU PALMA:

1. Protecció de la Serra de na Burguesa. Comprar Son Quint (aprovat per unanimitat als plens de l’Ajuntament de Palma i del Consell de Mallorca l’any 2019) i declaració de Parc Natural. També comprant les pedreres de Son Anglada, aprovat per unanimitat el febrer de 2023. Ampliant les 800 Ha del Parc Natural de Ponent amb 235 noves Ha.

2. Son Fila Nou: la seva preservació i la retirada del PGOU d’aquest urbanitzable.

3. Nou Eixample de Ponent: preservació de les finques agràries de Son Ximelis, Cas Pastor i Can Fontet i la seva integració en el futur Parc Agrari de Palma.

4. Andrea Doria -Camí de Valldurgent- Camí de Son Rapinya i de Puigpunyent -tram entre Son Rapinya i el Pinar de la Coma d’en Quint (Pinar Parc)-, Ronda de Son Cigala, Camí de la Vileta i d’Estellencs -Camí de la Vileta fins el cementeri- i camí nou de Puigpunyent: declaració de “connectors” (sic.) verds amb capacitat alta. Reducció de l’ample de via de la ronda de Son Cigala.

5. Construcció del pont o túnel ecològic entre La Vileta i Gènova (soterrament de la Via de Cintura i reunificació de les finques de Son Fila).

Recreació de l’ecotúnel de Son Fila

6. Creació del Bosc/Parc de Son Cigala, entre Son Cigala, Son Quint i Son Puig.

ALTRES TEMES DELS BARRIS DE PONENT

1. Pacificació dels camins de La Vileta i Son Rapinya. Especialment urgent pel perill per als vianants que suposa la manca de voreres, regular velocitat a La Vileta.

2. Possessions de Son Flor i Son Peretó, aturar la seva degradació i convertir-les en equipament socioculturals o sociosanitaris.

La degradació de Son Flor

3. Aparcaments a solars d’equipaments… Els equipaments s’han de desenvolupar (solars del Cide, un CEI, de Son Moix Negre, un IES…) No convertir-los en aparcaments.

4. Bellver: refer el camí asfaltat com a camí per a vianants; repensar amb participació dels veïns el Parc d’Aventures. Redacció, amb participació dels veïns i exposició pública, el Pla de Gestió del Bosc de Bellver.

5. Desenvolupar els equipaments sociosanitaris, culturals i esportius de les urbanitzacions executades els darrers 20 anys.

6. Recuperar la plaça de l’esglèsia de Son Rapinya, immatriculada pel Bisbat i que la mateixa Conferència Episcopal reconeix dubtosa en el seu informe sobre immatriculacions de l’Església. Incloure el frontó de Son Rapinya en aquesta reclamació, una infraestructura esportiva que històricament ha estat mantinguda per l’ajuntament.

7. Pluvials als barri històric de Son Rapinya. Millorar-les, es produeixen inundacions a les plantes baixes els dies de molta pluja.

8. Ampliació del Bosc de Son Quint-Son Muntaner amb la finca de 15.000m2 catalogada de recuperació forestal i que el Grup Arabela va adquirir per allunyar la ronda de Son Rapinya del nucli històric del barri.

9. Rehabilitació dels elements etnològics dels parcs municipals: marjades i pedreres a Sa Teulera, forns de calç a Son Vida…

10. Pacificar el camí de Son Rapinya fins a Son Vida, fent-hi voreres per als vianants i carril bici per als VMP. Dotar la urbanització de voreres i de passos per als vianants. No pot ser que Son Vida no tengui cap vorera per caminar en tot el seu perímetre. Recuperar el camí perimetral de Son Vida, que és públic, especialment pel que fa a la finca que ha tancat fins a les pedreres de Son Vida. Recuperar el pas entre Son Vida i Son Camps, obrint al pas dels senderistes el solar municipal d’EMAYA del carrer Albercuix.

Posar en valor el Bosc de Son Vida (50.000 m2 públics, interpretant i protegint els elements etnològics del seu interior (forns de calç, fonts de mina de Son Vida i de sa Coma fosca, aljub de Son Vida…)

MOBILITAT

1. Bus de nit: ha d’arribar als barris de Ponent.

2. Crear rutes concèntriques entre els barris de Ponent i entre aquests i les zones sanitàries (Son Espases), de serveis (polígons) i sociosanitaris (Son Dureta). El camí dels reis i la via de cintura han de ser els dos nous grans eixos del transport públic de la ciutat.

3. Prioritzar els autobusos d’alta capacitat enlloc del tramvia o el metro. Les dimensions i l’estructura viària de Palma no aconsellen inversions tan costoses.

4. Pacificar el trànsit escolar: carril VAO a l’avinguda de Son Rapinya durant les hores d’entrada i sortida de les escoles.

5. El nou tram del camí dels Reis entre Son Rapinya i Son Suredeta ha de ser només de sortida de la zona escolar durant les hores d’entrada i sortida de les escoles. La resta del dia pot tenir 2 sentits.

6. Pacificar el trànsit a Sa Vileta de forma urgent, tal vegada sigui una de les zones de Palma més perilloses per als ciutadans

.

El perill diari de caminar pel camí de la Vileta
Dues persones no es poden creuar, una d’elles ha de baixar a la calçada

7. Prohibir el pas amb vehicles privats pels camins de vianants i de servei del Bosc de Son Quint-Son Muntaner i Bellver.

8. Esplanada de Son Fila Vell (darrera dels col.legis de La Salle i Madre Alberta): convertir-la en aparcament de proximitat i per als residents, expropiant-la o comprant-la a Promotora Reina.

SEGURETAT

1. Policia de barri de veres, no com ara que és compartit per diversos barris.

2. Gresques alcohòliques de cada vespre als barris: augment de la vigilància de dijous a diumenge en els punts on se sap que s’organitzen: parcs públics de Montision, Son Quint, esplanada de Son Fila de darrera de La Salle…

SERVEIS SOCIALS i SANITARIS

1. Revisar els convenis amb les entitats que haurien de treballar a peu de carrer als barris de Ponent i realment només es dediquen a organitzar tallers socioculturals.

2. Acabar el centre de dia de Son Cigala i projectar-ne de nous a Son Rapinya i Son Serra-La Vileta.

3. Ampliar el Centre de Salut de Son Serra-Sa Vileta, construint una segona planta o cercant una altra ubicació, per exemple al nou Son Dureta.

MEDI AMBIENT

1. Palma ha declarat l’emergència climàtica. Els grans espais naturals públics (Carnatge, Bellver, Son Quint, Son Vida…), s’han de deslligar de l’àrea d’Infraestructures (parcs i jardins) i han de passar a ser gestionats per l’àrea de Medi Ambient, incorporant naturalistes, geògrafs, enginyers forestals…

2. Ampliar les zones naturals públiques i protegir els camins públics rurals (encarregar un estudi històric i fer un catàleg de camins).

3. Substituir els contractes de manteniment dels grans espais naturals públics (cedits a grans multinacionals sense cap vinculació ni coneixement dels barris) per convenis de custòdia del territori amb les entitats ciutadanes i mediambientals que treballen al territori.

PARTICIPACIÓ

1. Recuperar l’esperit del Reglament de Participació ciutadana i actualitzar la normativa. Defugir el concepte d’Escolta Activa i recuperar el de Participació (l’escolta activa és el mètode, la participació és l’objectiu).

Paco Mengod explicant-nos què era la participació ciutadana

2. Eliminar la figura de l’assessor de districte i que siguins els regidors de districte els que assumeixin directament el contacte amb les entitats ciutadanes.

3. L’oficina del Districte de Ponent s’hauria d’instal.lar a un espai més accessible: Son Flor, Son Peretó, Son Rapinya (solar d’equipaments del carrer de Son muntaner)…

CULTURA

1. Crear el centre d’interpretació de la Serra de Na Burguesa a Son Fila Vell, adquirint la finca rústica del mateix nom què a més, garantiria la realització del corredor verd de Ponent pel torrent de Sant Magí, que passa per ella. L’altra ubicació possible seria l’antic polvorí de Na Beiana; en aquest cas es podria adquirir la finca pels dos ajuntaments involucrats: Calvià i Palma (Na Beiana està a tocar de Gènova)

2. Recuperació i marcació dels elements etnològics de Ponent: camins de carro, marjades, marges de torrents, forns de calç i de guix, coves mineres, coves del Pilar…

3. Creació de la Biblioteca del Districte de Ponent a Son Fila Vell, Son Peretó, Son Flor o al nou complex sociosanitari de Son Dureta: Recuperar els objectius del Mapa Insular de la Lectura Pública de Mallorca (Consell de Mallorca, 2011) pel que fa a Palma i els seus districtes.

EDUCACIÓ

1. Executar els equipaments educatius prevists en la zona (CEI a Son Rapinya, IES a Son Moix Negre…).

HABITATGE

1. Realitzar un estudi dels habitatges buits a Palma i negociar amb el GOIB i l’Estat l’establiment d’un dret d’adquisició u d’ús preferent (lloguer social) per als municipis, dels habitatges usats comercialitzats pels grans tenidors.

2. Realitzar un estudi dels solars i edificis públics al municipi per engegar un projecte de reconversió en habitatges de tots aquells que siguin susceptibles de ser transformats.

3. Negociar rebaixes significatives de l’IVA i de tots els imposts aplicables a l’adquisició del primer habitatge. Escalonar les quotes de l’impost de transmissions i de l’IVA, per trams de preus. Els habitatges de luxe han de finançar l’habitatge social.

ESPORTS

1. Desenvolupar els equipaments esportius de les urbanitzacions executades els darrers 20 anys

2. Traslladar l’equipament esportiu del parc de Son Quint-Son Muntaner a la zona urbana per tal de preservar les zones boscoses; concretament al frontó de Son Rapinya, que s’ha de recuperar com a espai esportiu del barri.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *