AV Son Flor-Son Moix negre

Son Flor és una barriada de Ponent que pren el seu nom del predi que hi havia en aquest indret. El nom de Son Flor ja apareix documentat l’any 1.685 i la podem trobar al Mapa de Mallorca del Cardenal Despuig (1784), entre “Refal”, Ca l’Ardiaca i Son Moix. La barriada que és avui se situa entre Son Llull i Son Moix Negre.

El president de l’Associació de Veïns de Son Flor, Paco Roldán, ens recorda que Son Flor està assenyalat per l’Ajuntament de Palma com el barri núm. 28 i que la seva població, que era de 1.331 habitants el 2014, avui sembla haver augmentat. Com que teníem curiositat per esbrinar com ha evolucionat la població a Son Flor, hem anat a consultar l’IBESTAT. Segons les dades de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, entre els anys 2015 i 2020 la població ha passat de 1.292 habitants a 1.378, la qual cosa suposa un augment poblacional d’un 6,66 % en cinc anys (86 habitants més).

També ens recorda en Paco que el nom del barri és degut a la possessió que hi havia en aquest indret, cases que encara avui són visibles, encara que estan mal conservades i descuidades, tot i ser propietat de l’Ajuntament de Palma. Considera que cada día es deterioren més i que l’ajuntament manifesta que no hi pot fer res perquè no disposa del pressupost necessari per a conservar-les.

El desenvolupament urbà de Son Flor, recorda Roldán, es va iniciar una vegada aprovat el PGOU de Ribas Pieras, l’any 1973. En aquella època es varen començar a construir diversos edificis, entre ells el que considera el més majestuós, el Pavelló Municipal de Son Moix Negre, que es va inaugurar el 1976.

Palau municipal d’esports de Son Moix

Dues dècades més tard, es va construir l’estadi olímpic de Son Moix, amb motiu de la celebració de la Universiada de Palma, l’any 1996. Tots aquests edificis ocupen un gran espai poliesportiu que omple gran part del barri.

Grades de l’estadi de Son Moix

Els darrers anys s’ha crescut molt per la banda de Son Moix Negre, la part més pròxima a la Via de Cintura, a pesar que el nucli original de Son Flor, format per petits habitatges unifamiliars d’una o dues plantes, mai ha deixat de créixer.

Antic edifici de Radio Mallorca, en el carrer de Victòria Ramis d’Ayreflor

Paco Roldán recorda que els eixos de la urbanització del barri són El Camí dels Reis, el Camí de Sa Vileta i el Camí de Son Moix, essent avui el gran complex poliesportiu el que separa avui les barriades de Son Flor i Son Moix Negre, aquesta darrera situada devora de la sortida de la Vía de Cintura en direcció a Sa Vileta; quan abans el que separava ambdós predis era el Camí dels Reis.

Son Flor, a més dels tres camins esmentats, té 14 carrers que Paco Roldán enumera:

C/ d’Antoni Villalonga (batle, 1821-1910); C/ de Bartomeu Cabrer (metge); C/ de Bernat Capó (ciclista); C/ de Fèlix Gili (arquitecte); C/ de Francesc Albertí (empresari); C/ de Gregori Guasp (professor); C/ de Catalina Más (soprano); c/ de Maria Mayol (escriptora); C/ de Joan Albons (motorista); C/ de Joan Bonnemaison (empresari); C/ de Joaquín Caldentey (torero i periodista); C/ de Josep Estela (esportista); C/ de Sor Elionor Ortiz (religiosa) i C/ de Victorià Ramis d’Ayreflor (poeta).

Les reivindicacions de l’Associació de Veïnats

En el vídeo que podeu veure a continuació, Paco Roldán ens explica quines són les principals reivindicacions del barri de Son Flor respecte de les casses de l’antiga possessió que li dona nom.