El Grup Schörghuber, a través de la seva filial Arabella España, ha presentat davant de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el Projecte de parc solar a la pedrera Son Quint

El projecte l’ha presentat AGROPECUARIA MALLORQUINA, SA, participada per Arabella España i presidida pel mateix director general, Francisco Vila. Aquesta empresa ja es va significar l’any 2017 per tancar el Camí Vell de Palma a Puigpunyent i un dels seus accionistes i vicepresident, Tomàs Quint Zaforteza i de Olives va ser condemnat fa vint anys per una altra actuació a la finca de Son Quint, la Urbanització Los Almendros.

El projecte de parc solar en les Pedreres de Son Quint està signat de dia 30 de setembre de 2021 i proposa realitzar un parc solar fotovoltaic d’autoconsum en la zona ANEI de les Pedreres de Son Quint per a alimentar els consums elèctrics del Golf de Son Quint i de l’Hotel Són Vida. Per tal d’arribar fins a l’hotel Son Vida, es proposa la instal·lació d’una línia de mitja tensió del Golf de Son Quint fins al l’Hotel.

En total, el parc solar estaria format per 3.954 panells solars de 340 Wp.

El parc solar es troba en una zona d’exclusió d’aptitud fotovoltaica d’acord amb el visor del IDEIB. No obstant això, els promotors consideren que la instal·lació forma part d’un projecte de reutilització d’una pedrera abandonada situant-se en un espai degradat, per la qual cosa sí que és viable la seva tramitació administrativa d’acord amb el Decret 33/2015, de 15 de maig, d’aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears (Centrals de tipus C en zones d’exclusió).

El projecte reconeix que les pedreres formen part d’un espai ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès), d’acord amb l’establert per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears.

En el projecte s’indica que, d’acord amb el visor de Patrimoni històric del Consell insular de Mallorca, a l’entorn de
l’explotació no es localitzen béns d’interès patrimonial catalogats.

PFP ha consultat amb els responsables de l’Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent quins serien els elements patrimonials que es veurien afectats per aquest projecte si fos aprovat. El primer element afectat ja s’indica en el mateix projecte i és el camí que passa per l’interior de les pedreres. Aquest camí té la seva continuitat cap a l’oest i presenta restes d’un camí de carro empedrat i de forns de calç. També, seguint cap a la part superior de les pedreres, trobarem forns de guix a la part baixa i a la part superior de les pedreres. També se situen en aquest punt les Coves del Pilar, jaciment catalogat i protegit pel nou Pla General de Palma.

Els responsables de l’Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent, que ens han facilitat la informació gràfica i en relació als elements patrimonials que es veurien afectats per aquesta actuació, consideren absolutament innecessari (a més d’inviable legalment) que un projecte de parc solar per donar servei a l’hotel Son Vida i al Golf de Son Quint, necessiti ocupar un espai ANEI a la finca de Son Quint i molt menys d’aquestes dimensions. Contràriament, consideren que els espais adequats per a instal·lar les plaques solars podrien ser les teulades del mateix hotel (que ja en tenen d’instal·lades) i les zones de transició o no utilitzades del camp de golf (vegeu les alternatives a la imatge següent).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *