La fiscalia de les Illes Balears arxiva la denúncia de l’Associació Son Quint contra l’adjudicació de llicència d’obres a dos xalets de Son Rapinya que han obtingut permís de pas amb vehicles per l’interior del Bosc de Son Quint-Son Muntaner.

El passat dia 6 d’abril de 2022 l’Associació Son Quint ha estat informada per la Fiscalia de les Illes Balears de l’arxivament de la denúncia presentada fa prop d’un any, 30 de juliol de 2021, contra els responsables de la concessió de les llicències urbanístiques de dos solars de Son Rapinya que han obtingut autorització per accedir en cotxe per l’interior del Bosc municipal de Son Quint-Son Muntaner.

La Fiscalia va admetre a tràmit la denúncia i va encarregar la investigació al SERPRONA, que va interpel·lar per escrit al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma. Les manifestacions que consten en el Decret d’Arxivament de Fiscalia són les de la Cap del Departament d’Obres i Qualitat d’Edificació de l’Ajuntament de Palma el passat dia 5 d’octubre de 2021 que manifesta el següent:

  1. Que l’Ajuntament de Palma només ha concedit una llicència que autoritza a accedir al seu habitatge pel camí per a vianants (i no a través del parc Son Muntaner) -sic.-.
  2. Que l’accés rodat autoritzat pel Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma és pel camí existent que fa partió amb la parcel·la i se situa en el límit del parc municipal de Son Muntaner. Es tracta d’un espai lliure públic (…), si la parcel·la confronta amb espai lliure públic o camí per a vianants, l’accés de vehicle podrà ser restringit als usuaris de les corresponents parcel·les i així ho estima l’Ajuntament com a propietari del vial.

En l’informe del SERPRONA, segons s’indica en el Decret d’Arxivament, l’Ajuntament de Palma afirma que l’autorització d’accés per l’interior del camí per a vianants de l’interior del parc de Son Muntaner ha estat concedida al promotor de l’obra pel Departament de Mobilitat.

Joan J. Prats, representant de l’entitat denunciant, Son Quint, es manifesta molt satisfet per l’interès mostrat per la Fiscalia de Balears, atès que ha realitzat un mínim d’investigació dels fets, si bé es lamenta que no s’ha verificat, en cap cas, allò que la Cap del Departament d’Obres ha manifestat a requeriment del SERPRONA. El fet, segons Prats, és especialment greu perquè la responsable tècnica de l’Ajuntament ha mentit en una investigació penal, manifestant, en primer lloc, que s’ha concedit només una llicència, quan en realitat s’han autoritzat accessos a peu i rodat al Bosc de Son Quint-Son Muntaner a dos propietaris. A més a més, es presenta davant la Fiscalia com a un acte discrecional el que en realitat és un acte reglat i que ve perfectament regulat pel vigent Pla General Urbanístic de Palma: les alineacions i rasants dels solars (es a dir, el lloc per on l’Ajuntament de Palma té previst autoritzar l’accés a peu i rodat) estan establertes pel carrer Salom i no pel Bosc de Son Muntaner.

Finalment, la Cap del Departament d’Obres torna a mentir a la Fiscalia de Balears quan afirma que l’autorització d’accés per l’interior del camí per a vianants de l’interior del parc de Son Muntaner ha estat concedida al promotor de l’obra pel Departament de Mobilitat. Aquesta afirmació ens indica Prats, és radicalment falsa atès que aquest informe va ser demanat pel Departament d’Urbanisme quan feia un any que havia concedit la llicència i amb les obres ja en execució.

Aquest element, reiteradament citat tant pels polítics com pels tècnics de l’Ajuntament de Palma, és considerat com a escandalós per Joan Prats i és el que, a parer seu, constituirà en el futur l’objecte d’una nova denúncia penal una vegada s’hagin resolt els procediments judicials contenciosos actualment en tràmit contra aquestes dues llicències.

El “famós” informe de mobilitat s’emet a petició del propietari d’una de les obres, que veu que l’Ajuntament li ha autoritzat a accedir en vehicle per l’interior del Parc de Son Muntaner, però que no ha regulat com (el camí està tancat per dues cadenes, discórrer per l’interior del Parc i no està adaptat per al pas de vehicles). L’arquitecta responsable de l’expedient, a la vista d’aquesta petició que fa el promotor, dirigeix un escrit al Departament de Mobilitat i li demana si “hi haurà algun problema per passar en cotxe privat per allà dins i com s’ha de fer”. El Departament de Mobilitat va respondre que en aquests casos el que se sol regular és un ACIRE, una resposta coherent a la vista de la petició que se li va adreçar.

Ara bé, ens diu Prats, a Mobilitat no li varen demanar per on es podia passar (recordem que el PGOU vigent estableix que l’accés s’ha de fer pel carrer Salom i no pel Parc Municipal) sinó tan sols com s’ha de regular el camí del parc per poder deixar-hi passar un propietari d’un solar. I tant la pregunta com la resposta es produeixen amb la llicència ja atorgada i amb les obres en marxa. Vegeu a la fotografia que obri aquest article com el solar té accés pel carrer Salom i, no obstant això, l’Ajuntament li deixa passar per dins del Bosc de Son Muntaner (pinar de davant de l’obra).

Per a Prats aquesta actuació de l’arquitecta municipal demostra la clara connivència existent entre aquesta i el promotor de l’obra i insisteix que, en el futur, quan s’hagi resolt la part urbanística, serà el moment de reprendre l’exigència de responsabilitats penals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *