Sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló ja han iniciat el tràmit ambiental per començar aquesta actuació

El projecte de restauració de les pedreres de Son Anglada (o d’Establiments) ha començat una nova fase. Finalitzat el període d’al·legacions, els promotors tenien un any per a sol·licitar els permisos i això han fet. L’any 2019 aquests projectes varen ser sotmesos a informació pública per dues vegades, rebent un total de 37 al·legacions d’associacions i particulars així com 6 informes d’administracions previsiblement afectades en una primera exposició; i 12 en la segona, després de les quals la promotora va renunciar tàcitament a la realització de voladures i a la comercialització del material procedent de qualsevol nova extracció.

Un dels grans problemes que presenta aquesta restauració és l’elevat volum de vehicles pesants que circularà per les carreteres afectades. El promotor ha presentat un estudi de mobilitat amb la premissa de mobilitzar 4 milions de metres cúbics de materials inerts amb camions de 20 tones (volums de cuba de 30m3) estimant així un trànsit de 9,2 camions/hora de mitjana durant els 30 anys (80.592 camions cada any).

L’estudi de mobilitat presentat per la promotora haurà de ser corregit a la vista dels documents que han servit de base per al càlcul, ja que fonamenta l’impacte del trànsit rodat en dos estudis: l’estudi de mobilitat de l’Ajuntament de Palma datat l’abril de 2013 i el pla de transport als polígons de Son Castelló i Can Valero elaborat per ASIMA i CEPE AL 2010, ambdós clàrament desfassats. S’ha de tenir en compte, d’una banda, que el nou Pla General de Palma preveu l’edificació de 74 Ha. entre Son Anglada i Son Moix Negre. I que, de l’altra, les previsions del nou Pla de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma es fonamenten en l’ampliació de la Via Connectora, que el Consell de Mallorca no té prevista. Per tant, és previsible que aquests 80.592 camions anuals hagin de ser suportats pel Camí dels Reis i per la Via de Cintura, ambdues ara ja molt saturades.

El Pla General, en preveure la creació d’aquesta macroilla de 74 Ha, denominada “Nou Eixample de Ponent”, obri un vial cap a Son Ximelis, per la qual cosa s’ha de preveure que bona part d’aquests camions acabin circulant per les barriades de Son Roca, Son Puig, Son Rapinya o Son Serra-La Vileta, convergint novament en el Camí dels Reis i la Via de Cintura per la banda de Ponent.

Davant d’aquesta situació, les entitats ciutadanes de Palma es tornen a mobilitzar i han convocat una excursió reivindicativa pel pròxim 28 de novembre.

L’associació Son Quint-Parc Natural de Ponent, ha recordat que els problemes de mobilitat que generarà la restauració de les pedreres de Son Anglada es veuran sens dubte agreujats per l’aprovació del Pla General si aquest, finalment, contempla la urbanització de les 74 Ha entre Son Ximelis i Son Moix Negre, un fet que col·lapsarà completament les vies circulatòries actuals de Ponent, que no tenen cap possibilitat ni a curt ni a mig termini, de millorar la seva capacitat d’absorció de vehicles.

Les dues grans propostes d’urbanització del Pla General de Palma: Son Ximelis, Can Fontet i Cas Pastor; i Son Fila Nou
La restauració de les pedreres posarà en circulació més de 80.000 camions cada any entre Son Anglada, Can Valero, Son Roca-Son Ximelis, Son Puig, Son Serra-La Vileta i Son Rapinya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *