Executa unes construccions al recinte catalogat de la possessió de Son Flor

En un element catalogat per l’actual Pla General de Palma, la possessió de Son Flor, l’Àrea d’Infraestructures i accessibilitat, presidida per la regidora, Sra. Angélica Pastor, executa unes obres de construcció d’uns horts urbans. Aquests horts eren una proposta de l’Associació de Veïns de Son Flor (ara de Son Flor i Son Moix Negre), que havia estat guanyadora en els pressuposts participatius de 2017, i dels quals aquesta entitat havia presentat un projecte i l’Ajuntament li havia de cedir la gestió, perquè fossin els veïns d’aquesta barriada els encarregats del seu cultiu i manteniment.

Aquests horts urbans són una actuació inclosa en el nou contracte de manteniment de l’Ajuntament de Palma, que preveu el tancament del recinte de la Possessió i l’execució dels horts. Segons la web “tufaspalma”, l’empresa adjudicatària del contracte de Parcs i Jardins, Lot 1, ha d’ubicar horts urbans en els terrenys propietat de l’Ajuntament que hi ha a la possessió de Son Flor, per a la realització de cursos de gestió hortícola i mediambiental. El seguiment de la gestió d’aquests horts i l’assessorament tècnic ha d’anar a càrrec del servei de Parcs i Jardins.

Les obres que s’estan executant consisteixen en la construcció d’una caseta que sembla d’eines i d’un mur de totxos davant de la possessió, que desvirtuen completament l’entorn protegit, causant un fort impacte visual.

El Pla General Vigent de l’Ajuntament de Palma considera que aquesta possessió i el seu entorn formen part d’un entorn catalogat i, per tant, protegit, (veg. pàg. 122 i ss del pdf), en el que no es permeten afegits ni en planta ni en altària, havent-se de “mantenir aïllada la possessió”. La possessió es troba en molt mal estat i sense cap tipus de manteniment. Les portes i finestres han estat tapiades amb planxes metal·liques però això no ha impedit que s’hagin obert nous accessos a l’interior de la possessió.

Palma Fora Portes ja es va interessar fa uns mesos per aquesta possessió i va realitzar un reportatge en vídeo entrevistant al President de l’AV de Son Flor i Son Moix Negre, Paco Roldán, que ara recupera tota la vigència.

L’Associació Son Quint-Parc Natural de Ponent ha denunciat aquestes obres mitjançant escrit dirigit a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, i ha sol·licitat la seva paralització i avaluació pels departaments de patrimoni i d’urbanisme. També en demana el seu enderrocament i adequació dels horts urbans a l’entorn paisatgístic de la possessió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *