El Segon Cinturó de Palma torna a ser notícia arran de l’aprovació de les obres del primer tram anunciades pel Consell de Mallorca.

La notícia s’ha publicat aquests darrers dies i els titulars han responsabilitzat d’aquesta infraestructura viària al nou govern de coalició d’Ultra-Dreta que governa el Consell de Mallorca.

Però quina és la realitat del Segon Cinturó Metropolità de Palma. I diem “metropolità” perquè bona part d’aquesta infraestructura pendent d’execució no discorrerà per Ciutat, sinó pels municipis de Marratxí, Calvià i Puigpunyent.

El Pla Territorial Insular de Mallorca (PTI) va ser aprovat l’any 2004 per un govern de Coalició PP-UM presidit per Maria Antònia Munar. En aquell primer pla, la idea del Segon Cinturó ja es mostrava amb força i amb la intenció clara d’arribar fins a Calvià a través de la Serra de Na Burguesa.

Anys més tard, l’any 2010, un nou govern del Consell, presidit aquesta vegada per Francina Armengol (pacte entre Partit Socialista de les Illes Balears, Bloc per Mallorca, avui MÉS, i Unió Mallorquina), modifica el traçat de Palma d’aquesta via. El principal canvi va consistir a deixar de considerar-la “autovia” o “autopista”, i passar a denominar-la, eufemísticament, “carretera de quatre carrils”.

L’autovia d’Armengol deixa d’especular en els plànols del PTI amb el traçat pendent fins a Calvià, però, tanmateix, consolida la gran aranya viària de Mallorca portant-la cap al Pla de sa Riera i Puigpunyent, fent un revolt en direcció al Secar de la Real i Establiments per evitar haver de passar entre Son Sardina i la UIB -forçat per la pressió que aquesta població havia exercit durant la tramitació del projecte-.

Foto: UH

El nou Planejament urbanístic de Palma (PGOU), aprovat el 2023 just abans de les eleccions locals i autonòmiques, per un govern de coalició PSOE-PODEMOS-MÉS, presidit per José Hila, integra el traçat del Segon Cinturó previst en el PTI del Consell de Mallorca de l’any 2010, això és, els trams 5è (Alcampo-Son Castelló) i 6è (Son Castelló-Can Valero). El 5è tram enllaçarà amb el Camí dels Reis a l’altura de Son Sardina i continuarà fins al Polígon de Can Valero, girant cap al Nord-oest en direcció Secar de la Real i Establiments. Aquesta previsió, juntament amb la pressió que exercirà sobre la mobilitat a la zona el Nou Eixample de Ponent, -Un urbanitzable de la mida de totes les instal·lacions de l’aeroport de Son Santjoan i que ocuparà 78 Ha de terreny rústic que fins ara eren falsos urbans o urbanitzables no programats i s’havien desclassificat gràcies al Decret COVID-, pretèn crear el caldo de cultiu necessari perquè sigui la població d’aquestes noves urbanitzacions la que exigeixi, en un futur, continuar el Segon Cinturó cap a Calvià.

Prenent el disseny que consoliden el PTI i ara el PGOU de Palma, Palma Fora Portes ha esbossat en una infografia una hipòtesi raonable de continuació del traçat del Segon Cinturó fins a Calvià. L’hem denominat l'”aranya” del Segon Cinturó perquè el traçat complet recorda aquest “insecte que no és insecte” (talment com el Segon Cinturó, que tampoc és una autovia, però que sí que ho és: una “carretera de quatre carrils”).

En opinió del president de Son Quint, Joan J. Prats, tres factors o estratègies resulten essencials per a induir en la població la “necessitat” d’aquesta infraestructura viària. D’una banda, el retard en l’execució del primer tram del Segon Cinturó (la connexió de l’autopista de s’Arenal amb la Via Connectora a l’altura del centre comercial Fan), que provoca problemes de trànsit d’ençà que es va autoritzar l’ampliació de l’antic Carrefour-Continente, l’any 2013, la qual cosa alimenta, de fa 10 anys, el malestar ciutadà i provoca l’ànsia d’haver de millorar aquest nu viari. En segon lloc, la tramitació d’una ampliació similar a un altre centre comercial situat a l’altura del darrer tram executat. Ens referim a l’ampliació d’Alcampo de 20.000 a 40.000 m² de superfície comercial, que tornarà a provocar els mateixos problemes de mobilitat que hi ha al Coll d’en Rabassa i la consegüent necessitat d’haver de millorar les connexions en direcció Palma per descongestionar l’autopista d’Inca i la mateixa Via Connectora o Segon Cinturó, provocades novament de forma artificial per la via d’autoritzar creixements comercials insostenibles al seu voltant. En tercer lloc, el nou PGOU de Palma crearà greus problemes de mobilitat a mitjà termini, tant a Llevant (amb les noves urbanitzacions del Molinar i la construcció de diverses zones comercials al voltant de l’aeroport); com a Ponent-Nord (urbanitzacions noves o en desenvolupament encara: Nou Eixample de Ponent, Son Puigdorfila Nou, Son Cladera, Son Pardo, Sa Teulera, ampliació del Parc Bit i de Son Castelló…). A mesura que es vagin executant els projectes urbanístics i comercials prevists, s’aniran col·lapsant la Via de Cintura, el Camí dels Reis i la mateixa Via Connectora o Segon Cinturó (l’eix Fan-Alcampo), la qual cosa pretén facilitar un estat general d’opinió favorable a l’execució del 5è i 6è trams, ja aprovats, i a fer “comprensible”, “inevitable” i, fins i tot, “desitjable”, la seva continuació fins a Calvià.

En opinió de Prats, estam davant de planificacions territorials obsoletes, que beuen de l’època de la bombolla immobiliària i de l’especulació urbanística desmesurada de començaments del nostre segle i que, de forma necessària, s’han d’adaptar a la crisi climàtica, a la cada vegada més greu situació d’encalentiment global que viu el nostre planeta i a criteris, en definitiva de decreixement territorial i urbanístic. El Segon Cinturó obeeix a una lògica de creixement territorial insostenible i desmesurat que és completament anacrònic en els temps que vivim. I és I és a partir d’aquesta evidència que, des de Son Quint, reclamam als partits polítics democràtics l’obertura d’un debat seriós per modificar el PTI de Mallorca i el Planejament Urbanístic de Palma, per tal d’evitar el desenvolupament previst del Segon Cinturó.

En futures modificacions del PTI de Mallorca, si no ho evitam, veurem que el Segon Cinturó, que tot just només s’insinua ara cap al Secar de la Real, voldrà seguir pel camí marcat fa anys per tots els partits polítics de l’arc parlamentari balear; i continuar en direcció al Pla de Puigpunyent, bé sigui per la “carretera de 4 carrils” del Secar, bé per la “carretera de 4 carrils” del Nou Eixample de Ponent. Qualsevol de les dues opcions exigirà seguir el curs de Sa Riera i envair el pla de Puigpunyent (vegeu vídeo), per acabar al polígon de Son Bugadelles a Calvià, on enllaçaria amb l’autopista d’Andratx.

Això provocarà que la Serralada de na Burguesa quedi encerclada i fagocitada per la zona metropolitana de Palma. Aquest escenari ha quedat preparat tant amb governs de dretes com d’esquerres, però especialment amb els governs progressistes de 2007-2011 i 2015-2023, que han perfilat el disseny definitiu d’aquesta infraestructura viària.

Ara el Segon Cinturó torna a l’escena amb l’execució anunciada del primer tram. Però la sentència de mort pels espais naturals del Nord i Ponent de Palma va ser dictada fa dècades, coralment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *