La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears acull bona part dels arguments de l’Associació Son Quint i emet un informe desfavorable al projecte d’instal·lació fotovoltaica a l’ANEI de Son Quint.

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ha fet públic avui el seu Informe de document d’abast de l’estudi d’impacte ambiental del projecte de reutilització de la pedrera de Son Quint mitjançant la instal·lació d’un parc solar fotovoltaic d’autoconsum.

Projecte de central elèctrica solar presentada pel Grup Vibelba, propietari del golf de Son Quint

En l’informe tècnic emès, d’acord amb les al·legacions de les diferents administracions i entitats consultades, la CMAIB considera que el projecte presentat genera tota una sèrie de qüestions a aclarir, abans de la tramitació ambiental, com són:

a) Que el projecte és d’una instal·lació no admesa en una zona ANEI, excepte si aquesta forma part d’un projecte de rehabilitació;

b) Que es tracta d’un projecte en una pedrera caducada i que, d’acord amb la normativa legal vigent, on només estan permeses les activitats diferents de les extractives, com poden ser les de tipus cultural, esportiu, social o etnològic.

Pedreres de Son Quint. Camí de sa Coma d’en Quint. Torrent de Son Serra

L’informe conclou que primer s’ha de determinar la inviabilitat o no del projecte d’acord amb la normativa energètica i de canvi climàtic actuals.

Els tècnics de Medi ambient recullen també les consideracions del Servei de Protecció d’Espècies, de 18 de gener de 2022, que reclama que s’hauria de trobar una ubicació més adient per a la instal·lació del parc fotovoltaic i que l’opció més recomanable per a la pedrera de Son Quint seria la restauració i la integració en el seu entorn natural.

Pedreres de Son Quint. Camí de sa Coma d’en Quint. Torrent de Son Serra

El president de l’Associació Son Quint-parc natural de Ponent, l’única entitat ciutadana que ha presentat al·legacions al document d’abast de l’estudi d’impacte ambiental, manifesta la satisfacció de la seva entitat pel fet que la CMAIB hagi acollit la seva principal manifestació, que la proposta de parc fotovoltaic a l’ANEI de Son Quint és, senzillament, il·legal. “El document no ho pot dir amb la mateixa contundència que nosaltres, però queda clar que la resposta de la Comissió de Medi Ambient ha estat la de posar en dubte la legalitat del projecte, que no fa cap proposta de rehabilitació, sinó només de reutilització d’unes pedreres caducades i abandonades fa quasi un segle. Per altra banda, el Servei de Protecció d’Espècies, depenent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, també coincideix amb els nostres plantejaments de què en les pedreres de Son Quint l’opció més recomanable és la restauració i la seva integració en l’entorn natural que l’envolta”, ha manifestat Joan Prats, president de l’entitat.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *